Browsing Category : Vynálezy

Kdy byly vynalezeny přenosné hodinky?


Německý zámečník Peter Heinlein vynalezl první přenosné mechanické hodiny kolem roku 1510. Byly poháněny pružinou, která se natahovala klíčem. Jak se pružina uvolňovala, posunovala po ciferníku jedinou hodinovou ručičku. Pružina zabírala méně místa než padající závaží, takže tyto hodiny byly menší i lehčí a pracovaly i při přenášení. Přenosné hodiny pro člověka znamenaly, že s sebou poprvé mohl zařízení na měření času nosit. Moderní hodinky získaly oblibu během 1. světové války. Nosili je vojáci v zákopech, protože bylo snazší podívat se na zápěstí než hodinky vytahovat z kapsy.
Read More »

Jak fungují digitální hodinky?


Uvnitř digitálních hodinek je mikročip, křemenný krystal a LCD neboli displej s tekutými krystaly. Krystaly jsou v LCD uspořádány tak, že umožňují průchod světla, pokud na ně není aplikováno žádné napětí. Ale jakmile se na části displeje připojí nízké elektrické napětí, molekuly se natočí a začnou průchod světla blokovat. Tvoří tak černé číslice ukazující přesný čas.

Read More »

Kdy byly vynalezeny digitální hodiny?


První digitální hodiny se objevily v roce 1968. Digitální hodiny a hodinky ukazují čas číslicemi na displeji, nikoli mechanickými ručičkami na ciferníku. První digitální hodiny měly malá červená světla zvaná LED, ovšem dnešní hodiny pracují s displeji s tekutými krystaly neboli LCD. Mluvící hodiny se poprvé objevily v USA v roce 1927. Lidé vytočili určité telefonní číslo a zařízení se zaznamenaným hlasem jim oznámilo přesný čas. Digitální hodinky zobrazují přesný čas v hodinách, minutách a sekundách, a navíc také den, datum, měsíc a rok.

 

Read More »

Co pohánělo první kapesní hodinky?


První kapesní hodinky poháněly pružiny. Ručičky se pohybovaly po ciferníku správnou rychlostí, pokud byla pružina natažena. Ovšem když už se uvolnila, ručičky se zpomalily. V roce 1675 vynalezl Christian Huygens hodinářské pero, jež zajišťovalo pohyb ručiček správnou rychlostí, dokud nebyla hlavní pružina znovu natažena. Kapesní hodinky se nosí na krátkém řetízku.

Read More »

Jak se používá písek k měření času?


V přesýpacích hodinách se plynoucí čas měří rovnoměrně proudícím pískem. Písek se přesýpá úzkou štěrbinou z jedné skleněné baňky do druhé. Řada přesýpacích hodin měří pevně určenou dobu jedné hodiny. Existují rovněž malé přesýpací hodiny nastavené na tři minuty, což je průměrná doba potřebná k uvaření vejce. Jakmile se přesýpací hodiny přesypou, mohou se otočit a začnou měřit znovu.

 

Read More »

Kde byly sestaveny první hodiny?


První mechanické hodiny byly sestaveny v Evropě kolem roku 1360. Nahradily vodní hodiny, jež dokázaly ukazovat pouze celé hodiny. Nové hodiny byly přesnější a později uměly vyzvánět nejen každou celou hodinu, ale i čtvrthodinu. Hodiny pohánělo klesající závaží napojené na velké ozubené kolo. Postupný pád závaží brzdila různě velká navazující ozubená kola, jež pohybovala ručičkami po ciferníku.

Read More »