Tag Archives : 1986

Berjev A-40 Albatros „Mermaid“


V r. 1983 zahájil Berjev vývoj velkého obojživelného létajícího člunu s jednostupňovým trupem, úspěšného ná­stupce Be-12, který je v současné do­bě ve službách ruského námořnictva. Berjev A-40 Albatros (v kódu NATO označený „Mermaid") poprvé vzlétl v prosinci 1986 vTaganrogu. První ve­řejné vystoupení letounu se uskutečni­lo na leteckém dnu v Tušinu 20. srpna 1989. A-40 má neobvyklou konstrukci s jednoduchým stupněním trupu, ale s proměnným ponorem. Vyznačuje se neobyčejnou stabilitou a řiditelností ve vodě, s malým přetížením během star­tu i při klesání. Příďový podvozek je za­tahován do příďového oblouku, hlavní podvozek se zatahuje do prostorů pod kořenem každé poloviny křídla. Nad kořenovými částmi křídla jsou ve dvou gondolách umístěny turbodmychadlové motory, které jsou položeny co nej­výše, aby se tak zabránilo vstupu vody a vodní tříště. Výstupky pod přídí trupu mají minimalizovat přístup vodní. V zadní části každého pylonu jsou umístěny podpůrné proudové motory. V zadní části trupu je konstrukce vyso­ko umístěných šípových ocasních ploch ve tvaru „T“. Konce mírně šípo­vého křídla jsou opatřeny stabilizační­mi plováky, v příďovém oblouku je umístěn radom s vyhledávacím radarem. Nad ním je nástavec pro čerpání paliva za letu a zařízení pro sonobóje. A-40 se stal nástupcem typů Be-12 a II-38, je určen k pobřežnímu hlídko­vání a  k  protiponorkové  službě. Objednáno bylo 20 strojů pro vybavení námořnictva Společenství nezávislých států (SNS). Do r. 1997 však byly vy­robeny pouze dva prototypy a v sou­časné době není v důsledku finančních problémů SNS stav výroby známý. První prototyp překonal 128 rekordů ve své třídě.

Verze

A-40 Albatros „Mermaid": základní verze určená pro námořní hlídkování, protiponorkový boj a kladení min Be-40P: projekt dopravní verze pro 105 cestujících s doletem 4 000 km Be-40PT: projekt dopravní a nákladní verze pro zatížení 10 000 kg se zahrnutím 70 cestujících s doletem 4 200 km

Technické údaje

Berjev A-40 Albatros „Mermaid"

  • Typ: dvoumotorový osmimístný samonosný námořní protiponorkový obojživelník
  • Pohonná jednotka: turbodmychadlové motory Aviadvigatěl (Solovjev) D-30KPV s tahem 117 kN a dva podpůrné proudové motory RKBM (Novikov) RD-60K s tahem 24,50 kN
  • Výkony: max. rychlost 760 km/h ve výšce 6 000 m; max. rychlost 720 km/h ve výšce 6 000 m; počáteční stoupavost 1 800 m/min; dostup 9 700 m; dolet 5 500 km s max. paliva nebo 4 100 km s max. zatížením
  • Hmotnost: max. vzletová 85 317 kg
  • Rozměry: rozpětí křídla 41,62 m; délka včetně nástavce pro přečerpá­vání paliva za letu 43,84 m; výška 11,07 m; plocha křídla 280,55 m2
  • Výzbroj: torpéda nebo jiné vybavení umístěné v pumovnici ve spodní zadní části
Read More »